Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 - DŮLEŽITÉ - prosím čtěte!

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021.

První seznamovací - vyučovací hodina bude zahájena v 7.50 hod., s možným zpožděním z důvodu povinného testování žáků na přítomnost koronaviru před vstupem do tříd.

Důležité informace pro rodiče a žáky:

1. Všichni rodiče a žáci (a další osoby doprovázející děti na zahájení výuky) jsou povinni mít při vstupu do společných prostor školy nasazený respirátor. Při vstupu do budovy školy je třeba okamžitě provést dezinfekci rukou připraveným dezinfekčním přípravkem. 

2. Po usazení ve své třídě je možné na základě pokynu vyučujícího respirátor sundat, po opuštění učebny je nutné mít respirátor opět nasazený!

3. Okamžitě po příchodu do školy je třeba se nahlásit pověřeným pedagogům a všichni žáci jsou povinni podrobit se antigennímu testu na přítomnost koronaviru v určeném prostoru v přízemí školy. Po absolvování testu vyčkají žáci v jiném určeném prostoru na výsledek testu. Testování proběhne na počátku školního roku v těchto 3 termínech - 1.9., 6.9. a 9.9.2021 (dále případně podle nařízení vlády ČR) 

    3.1. Případy, kdy se žák nemusí podrobit antigennímu testování - pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek stanovenou pro bezinfekčnost po očkování:

       a) 14 dnů po plně dokončeném očkování - zákonný zástupce musí doložit potvrzením z očkovacího centra

       b) po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) - zákonný zástupce musí doložit potvrzením ošetřujícího lékaře  

       c) případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě - zákonný zástupce musí doložit potvrzením z odběrového místa.

4. V případě negativního výsledku testu, mohou žáci (ve výjimečných případech za doprovodu rodičů - žáci přípravné třídy, žáci nově nastupující do naší školy, žáci, kteří se bez doprovodu zákonného zástupce nemohou samostatně pohybovat v prostorách školy) odejít podle pokynů pedagogických pracovníků do svých tříd.

5. V případě pozitivního testu nebo v případě zjištěných příznaků choroby, nemohou být žáci vpuštěni do třídy a musí opustit areál školy. Prosíme, neposílejte, nedoprovázejte do školy děti s příznaky nemoci a informujte vedení školy o zdravotním stavu dítěte, kvůli němuž se nemůže dostavit do školy k zahájení školního roku. Děkujeme. 

6. Po skončení zahajovací hodiny ve svých třídách, opouštějí děti neprodleně školu podle pokynů svých vyučujících. Různé požadavky a dotazy na vedení školy řeší rodiče po předchozí domluvě s vyučujícími, případně s vedením školy.

7. Školní družina není 1.9.2021 v provozu ani ráno před zahájením výuky, ani po skončení úvodní hodiny ve třídách. V dalších dnech bude provoz ŠD podle informace od vyučujících a paní družinářky. 

8. Výuka a provoz školy v dalších dnech bude probíhat podle aktuálních informací od vyučujících.

9. Organizace začátku školního roku se může v průběhu dalších dnů měnit. Předem děkujeme za pochopení a za spolupráci. Společnými silami toto vše zvládneme, ale pouze s Vaší pomocí!!!

10. I přes tyto organizační komplikace, přejeme všem dětem a žákům úspěšný vstup do nového školního roku a mnoho zajímavých poznatků získaných při výuce. A samozřejmě všem dětem i jejich rodičům přejeme především hodně zdraví! 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie