Plán činnosti školní družiny

Plán činnosti ŠD je postaven tak, aby obsáhl široké spektrum odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Cílem je:

 • vést děti k tvořivému a smysluplnému využívání volného času
 • vést děti k aktivnímu odpočinku při sportovních aktivitách
 • vést děti k vzájemné úctě, pomoci a toleranci

Hlavní témata

Září

 • zápis žáků do ŠD
 • seznámení se s prostředím družiny a s pravidly chodu v družině, hlavně pro nové žáky
 • seznámení se s právy žáků a s pravidly bezpečného chování při všech činnostech
 • seznámení se s pravidly při přechodu do školní jídelny a s pravidly pobytu v ní, hlavně pro nové žáky
 • vycházky po okolí školy
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti

Říjen

 • vycházky po okolí školy spojené se sběrem přírodnin
 • vycházka do zámeckého parku
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami – soutěž ve hře: Pexeso
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • výroba papírových draků a jejich pouštění
 • Halloweenský karneval – původ, tradice a zvyky, výroba masek a rej
 • tématická výzdoba nástěnek ŠD, oken a prostor ve škole
 • výroba předmětů na vánoční výstavu

Listopad

 • vycházky po okolí školy spojené s pozorováním změn v přírodě
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • barevný podzim – sběr listů a jejich využití pro výtvarnou činnost
 • svátek dušiček – původ, tradice a zvyky
 • výroba předmětů na vánoční výstavu
 • pečení a zdobení perníčků

Prosinec

 • vycházky do města, sledování vánoční výzdoby, dodržování bezpečnosti ve městě
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami – soutěž ve hře: Člověče, nezlob se!
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • svatý Mikuláš, svatá Barbora – původ, tradice a zvyky, nadílka
 • tématická výzdoba nástěnek ŠD, oken a prostor ve škole
 • dokončování výrobků pro vánoční výstavu
 • Vánoce – původ, tradice a zvyky, výroba přáníček
 • výroba vánočního dárku pro členy rodiny
 • zdobení vánočního stromku, vánoční besídka, rozdávání dárků, zpěv koled

Leden

 • vycházky do města, sledování vánoční výzdoby, dodržování bezpečnosti ve městě
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami – soutěž ve hře: Člověče, nezlob se!
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • svatý Mikuláš, svatá Barbora – původ, tradice a zvyky, nadílka
 • tématická výzdoba nástěnek ŠD, oken a prostor ve škole
 • dokončování výrobků pro vánoční výstavu
 • Vánoce – původ, tradice a zvyky, výroba přáníček
 • výroba vánočního dárku pro členy rodiny
 • zdobení vánočního stromku, vánoční besídka, rozdávání dárků, zpěv koled

Únor

 • vycházky po okolí školy spojené se cvičením na sněhu
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • Masopust – původ, tradice a zvyky, výroba masek a rej
 • svatý Valentýn – původ, tradice a zvyky, výroba přáníček
 • využití případných sněhových podmínek k provozování zimních sportů – bobování, sáňkování, stavění sněhuláka

Březen

 • vycházky po okolí školy spojené s pozorováním změn v přírodě
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami – soutěž ve hře: Prší!
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • barevné jaro – využívání motivu květů ve výtvarné činnosti
 • tématická výzdoba nástěnek ŠD, oken a prostor ve škole
 • Velikonoce – původ, tradice a zvyky, výroba přáníček

Duben

 • vycházky po okolí školy spojené s pozorováním změn v přírodě
 • vycházka do zámeckého parku
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • výroba malých dárků ke příležitosti: Den otevřených dveří
 • malování kraslic
 • oslava Velikonoc
 • Den Země – celoškolní projekt – sportovní den

Květen

 • vycházky po okolí školy a návštěvy místního sportovního areálu
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami – soutěž ve hře: Vybíjená
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • sběr léčivých bylin a jejich sušení
 • rozpoznávání mláďat, jarní květiny
 • pravidla slničního provozu a značky

Červen

 • vycházky po okolí školy spojené s pozorováním změn v přírodě
 • návštěvy místního sportovního areálu
 • vycházka do zámeckého parku – prohlídka soch
 • hry se stavebnicemi a stolními hrami
 • poslech a sledování pohádek a příběhů
 • relaxace a relaxační cvičení na koberci
 • kreslení a vybarvování tématických omalovánek
 • kreslení v přírodě
 • výtvarné či pracovní činnosti
 • výtvarná soutěž s prázdninovou tematikou
 • oslava Dne dětí celoškolní projekt – soutěže o ceny
 • poučení žáků o bezpečném chování o prázdninách
 • rozloučení se školním rokem – besídka

Závěr

Činnost ve školní družině je dobrovolná, vnitřní řád ŠD je však povinnen respektovat každý žák. Toto zařízení funguje jako odpočinkové, relaxační a zájmové místo, které vyplňuje čas v době mimo vyučování. Vychovatelka respektuje zájmy, záliby a potřeby dětí a podle toho sestavuje plán činností. Před každou činností jsou děti poučeny o bezpečnosti při práci, o chování a bezpečnosti při vycházkách a exkurzích, o pravidlech silničního provozu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie