ŠPP a Výchovný poradce

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poradenské služby ve škole zajišťují - školní metodik prevence, výchovný poradce a ostatní speciální pedagogové

ŠPP se zaměřuje na:

 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • péči o žáky
 • poskytování poradenských služeb žákům a zákonným zástupcům
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci rizikových forem chování
 • řešení výchovných problémů
 • intervenci při aktuálních problémech
 • vztahové a osobní poradenství

Metodik prevence: Mgr. Irena Dlabolová
Konzultační hodiny: středa 9 - 11 hodin, čtvrtek 14 - 15 hodin

Činnost výchovného poradce:

 • poradenská
 • informační
 • metodická
 • konzultační

Individuální konzultace pro učitele, pro rodiče. Skupinová práce s žáky. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Protidrogová prevence. Prevence před negativními jevy. Výchovné obtíže. Aktuální problémy žáků ve škole. Vztah učitel-žák. Individuální logopedická péče.

Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Dlabolová
Konzultační hodiny: středa 9 - 11 hodin, čtvrtek 14 - 15 hodin

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie