Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Podrobné informace a termíny k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024 naleznete zde:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Stručné informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Uchazeč o studium na SŠ může podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.

Lze podat maximálně 3 přihlášky.

Potvrzení od lékaře a známky z vysvědčení nejsou součástí přihlášky (musí se dodat do přihlášky jako příloha nebo v podobě papírové kopie).

U přihlášek je nutné stanovit preference pořadí (později již nelze měnit).

Přihlášky lze podat jedním z těchto tří způsobů:

  1. Elektronicky prostřednictvím jednotného informačního systému - zákonný zástupce zadá všechny údaje k přihláškám do systému, naskenuje přílohy a odešle do systému. K ověření musí dojít pomocí identity občana nebo bankovní identity.
  2. Kombinovaně v podobě výpisu přihlášek získaného z jednotného informačního systému, kde si uchazeč vypíše základní údaje a název školy, na kterou se hlásí. Přihláška se vytiskne a doplní papírovými kopiemi vysvědčení, potvrzením od lékaře. Musí se ručně podepsat. Přihlášku musí uchazeč doručit písemně nebo osobně na vybranou střední školu.
  3. Na předepsaném tiskopisu musí uchazeč všechny údaje vyplnit ručně. Přihlášku podepsat, přiložit papírové kopie zprávy od lékaře a výpisy vysvědčení. Přihlášku musí uchazeč doručit písemně nebo osobně na vybranou střední školu.

Termín pro podávání přihlášek je stanoven na: nejpozději do 20. února 2024

S případnými dalšími otázkami se obracejte na výchovné poradce. 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie