Družina

Kontakty

Telefon: 325 551 075, 602 522 035

Informace k začátku nového školního roku 2024/2025.

S platností od 1.9.2024 bude účast žáků ve školní družině zpoplatněna.

Na základě vyhlášení částky zřizovatele (Středočeského kraje), bude zákonný zástupce za každé své přihlášené dítě povinen platit paušální částku 250,- Kč/měsíčně za pobyt ve školní družině. O výjimkách z tohoto pravidla budou zákonní zástupci informováni na počátku nového školního roku při přihlašování dětí k účasti ve školní družině. Děkujeme za pochopení.

Charakteristika zařízení

Školní družina (dále jen ŠD) je součástí Praktické školy a Základní školy v Lysé nad Labem, která se nachází v jedné z budov v komplexu Základní školy J.A.Komenského 1534/16. Herna ŠD je umístěna v přízemí modrého pavilonu "G", což je vpravo od hlavního vchodu do komplexu školy, za prosklenými dveřmi napravo.

Provoz ŠD se přizpůsobuje požadavkům rodičů a potřebám dětí. Činnost ranní družiny probíhá od 6,45 hodin do 7,30 hodin. Poté odcházejí žáci před své třídy, kde na ně dohlíží pedagogický dozor na chodbách školy a kde si je také vyzvednou vyučující před začátkem vyučování, nejpozději v 7,50 hodin. Po skončení vyučování jsou vždy žáci, přihlášení do ŠD, předáni vychovatelce ŠD. Společně s paní vychovatelkou pak odchází na oběd. Odpolední družina je k dispozici od 11,35 hodin do 15,30 hodin. Žáci zde rovněž tráví volné hodiny během vyučování, pokud nemají od zákonných zástupců schváleno trávit přestávku jinak.

Aby mohlo vaše dítě navštěvovat ŠD je potřeba vyplnit formulář "Zápisní lístek do školní družiny". Družinu navštěvují žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální, společně se žáky přípravné třídy. ŠD má jedno, případně dle potřeby, dvě oddělení. Její kapacita, která nesmí být překročena, je 21 žáků. ŠD spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči žáků prostřednictvím notýsku, který žáci obdrží na začátku školního roku, a prostřednictvím výše uvedených telefonních čísel. ŠD má daný rozpis činností během odpoledne, jehož změny jsou však závislé na daných okolnostech jako je např. složení žáků ve ŠD, počasí a účast asistenta pedagoga, kterého má ŠD k dispozici. Pokud se žáci přihlásí do některého z kroužků, které škola nabízí, jsou předáváni ze ŠD a do té se pak po skončení kroužků vrací a jsou zde až do doby, než jsou vyzvednuti rodiči/zákonnými zástupci. Obědy si rodiče/zákonní zástupci přihlašují sami ve školní jídelně Scholarest. Dítě získá svůj účet, ke kterému vlastní čip a jeho prostřednictvím pak platí obědy. Peníze na účet se vkládají prostřednictvím internetu nebo hotovostní platbou na pokladně přímo v jídelně. Každý zákonný zástupce obdrží kód, kterým se bude do účtu svého dítěte přihlašovat. Školní družina se těší z příjemného prostředí a rodinného klimatu. Na odloučeném pracovišti v Domově Mladá v Milovicích není školní družina k dispozici.

Cíle vzdělávání

  • Vést děti k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času.
  • Nabízet dětem pestrou škálu různorodých činností napomáhajících všestrannému rozvoji osobnosti.
  • Vyzdvihovat důležitost slušného a společenského chování.
  • Rozvíjet u dětí dovednost komunikace, spolupráce a vzájemné pomoci.
  • Vést děti k toleranci k etnickým a národnostním skupinám a handicapovaným lidem.
  • Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v oblasti základních hygienických návyků, v péči o tělo a vysvětlovat důležitost preventivní ochrany zdraví.
  • Podporovat děti v samostatnosti a sebeobsluze.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie