Naše škola realizuje tyto projekty

Naše škola realizuje tyto projekty

 

Projekt MŠMT - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1 - Digitalizujeme školu

 • Plakát k publicitě projektu Realizace národního plánu obnovy - Digitalizjueme školu
 • Vybavení školy pokročilými digitálními mobilními technologiemi pro znevýhodněné žáky 
 • Vybavení školy zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT
 • "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

Projekt MŠMT - Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

 • Plakát k publicitě projektu Národní plán obnovy - prevence digitální propasti
 • Vybavení školy pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí
 • "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

Projekt MŠMT - Doučování žáků - realizace Národního plánu obnovy

 • Plakát k publicitě projektu Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

Projekt Středočeského kraje "IKAP II."

 

Projekt MŠMT a EU - OP VVV

 • /userfiles/file/aktuality/MobilniSkola.pdf
 • Název projektu "Mobilní škola, mobilní třída, mobilní žák"
 • Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012089
 • Zaměření projektu - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT

 

Mezi dlouhodobé projekty naší školy patří:

 • Vánoční výstava výrobků
 • Den Země
 • Den otevřených dveří
 • Mikulášská nadílka
 • Rozdáváme radost
 • Den dětí
 • Recyklohraní - celoročně třídění a ekologická likvidace odpadů

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Fotogalerie